Řidič

V případě, že váš zaměstnavatel uzavře smlouvu s PACCAR za účelem poskytování služby DAF Connect nebo jakéhokoli jiného protokolování dat, bude vaše vozidlo monitorováno na dálku s cílem shromáždit data z vašeho vozidla. Třebaže se tyto údaje vztahují k vozidlu, spíše než řidiči, tyto údaje se stávají osobními údaji v případě, že bychom mohli být schopni nepřímo identifikovat řidiče. To však není naším záměrem.

 

Jaké druhy osobních údajů zpracováváme? Proč zpracováváme vaše osobní údaje? Zákonný podklad.
Identifikační číslo vozidla, SPZ vozidla, souřadnice GPS, datum a čas, ID řidiče. Za účelem analýzy výkonnosti vozidla a optimalizace kvality a efektivity našich produktů a služeb, provedení vzdálené diagnostiky a oprav a plánování údržby. Poskytování pomoci při mimořádných událostech na silnici (je-li to požadováno, prostřednictvím ITS). Plnění smluvních závazků. Legitimní zájmy.
Jméno, e-mailová adresa, adresa, telefonní číslo. S cílem usnadnit vaši účast v soutěžích pro řidiče. Souhlas.