Společnost DAF respektuje vaše soukromí. Soubory cookie používáme k nejrůznějším účelům, jako jsou například funkce internetových stránek a podpora zacílení našich marketingových aktivit. na našich internetových stránkách i mimo ně. Pokud budete pokračovat v návštěvě našich internetových stránek, souhlasíte s naším používáním souborů cookie. Chcete-li však přizpůsobit své předvolby souborů cookie, klikněte na možnost „Změnit nastavení“ níže. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Další informace naleznete v našem Oznámení týkajícím se souborů cookie.

 

Smluvní podmínky

DAF Driver Challenge

Registrací nebo jmenováním jednotlivce do soutěže DAF Driver Challenge účastník /nominující osoba souhlasí s podmínkami soutěže DAF Driver Challenge, včetně následujících podmínek:

1. Všechny osobní údaje odeslané ve formuláři žádosti musí být pravdivé a  správné

2. Účast v této soutěži není pro soutěžící nijak zpoplatněná

3. Soutěžící neobdrží platbu za účast v soutěži

4. Společnost DAF Trucks může vaše údaje použít k tomu, aby vás kontaktovala pouze v souvislosti se soutěží DAF Driver Challenge a aby vás o soutěži informovala

5. Společnost DAF Trucks nebude sdílet vaše kontaktní údaje s žádnými jinými stranami mimo soutěž  DAF Driver Challenge

6. Souhlasíte s tím, že společnost DAF Trucks může při pořizovat fotografie a filmovat vás při účasti v této soutěži, a jste srozuměni s tím, že takové materiály lze použít v celé řadě kanálů, včetně online, tiskových materiálů a novin. Tyto materiály budou sloužit pouze na podporu soutěže DAF Driver Challenge 2024 a jakýchkoli budoucích soutěží pro řidiče, které bude společnost DAF Trucks pořádat

7. Budete-li pozváni k účasti na národní nebo mezinárodní akci, budete požádáni o podepsání formuláře o účasti, který obsahuje následující body:

  • Zdraví a bezpečnost
  • Pojištění
  • Dohoda o mlčenlivosti

 

8. Budete-li vybráni jako jeden z řidičů v užším výběru a nebudete k dispozici pro účast na národním nebo mezinárodním finále, nebudete se již moci dále soutěže zúčastnit

Účastí v soutěži souhlasíte s tím, že společnost DAF Trucks může používat jména a/nebo odpovědi soutěžících/ či nominujících v externí a interní komunikaci související se soutěží.
Na základě požadavků souhlasí semifinalisté, finalisté a výherce se spoluprací na akcích DAF Driver Challenge, tiskových zprávách a dalších formách mediální pozornosti. Jména, fotografie, videa a citáty semifinalistů, finalistů a výherce mohou být použity v komunikaci společnosti DAF Trucks.