Adatvédelmi nyilatkozat

01.2018 verzió

 • 1. Bevezetés

  Az Ön személyes adatainak védelme fontos számunkra, és adatait átlátható módon kívánjuk felhasználni. Ezen okból összeállítottuk a jelen nyilatkozatot, amelyben személyes adatainak kezeléséről tájékoztatjuk Önt. 

  A nyilatkozatban az alábbiakat ismertetjük:

  - Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről;
  - Milyen célra használjuk fel ezeket;
  - Milyen jogszabályok alapján kell használnunk az adatokat;
  - Kikkel osztjuk meg az adatokat;
  - Hogyan védjük személyes adatait; valamint
  - Önnek milyen jogai vannak személyes adataira vonatkozóan. 

  A jelen adatvédelmi nyilatkozat a PACCAR Holding B.V. vállalat szervezetei és leányvállalatai, azon belül a DAF szervezetek, a Leyland és a PACCAR pénzügyi szervezetei által gyűjtött személyes adatokra vonatkozik. Ha a jelen weboldaltól eltérő helyen gyűjtünk Öntől személyes adatokat, akkor szükség esetén, a jelen nyilatkozatban foglaltak kiegészítéseként részletes tájékoztatást nyújtunk Önnek.

  A nyilatkozatot 2018. július 20-án frissítettük utoljára, valamint rendszeresen felülvizsgáljuk és frissítjük.
  Mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy a jelen nyilatkozat minél érthetőbb és teljesebb lehessen. Kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni az adatvédelmi tisztviselőnkkel (DPO), ha bármilyen kérdése vagy aggálya merül fel az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban: dataprotectionofficer@daftrucks.com

 • 2. A magánélet tiszteletben tartásához való elkötelezettségünk

  Elkötelezzük magunkat amellett, hogy a személyes adatait kellő gondossággal kezeljük. Az adatokat a megfelelő biztonsági előírásoknak megfelelően fogjuk használni, és töröljük, amint már nincs rá szükségünk. Csak azokat a személyes adatokat gyűjtjük, amelyekre szükségünk van az Ön számára közölt célok eléréséhez. Végezetül, az Ön adatait minél pontosabban és naprakészebben tartsuk.

 • 3. Ki felel a személyes adatok kezeléséért?

  A PACCAR Holding B.V. szervezetei és leányvállalatai az adatkezelők a személyes adatok feldolgozása során. A 7. fejezetben megtalálhatja a kapcsolattartási adatokat arra az esetre, ha élni kíván az általunk összegyűjtött személyes adataival kapcsolatos jogai valamelyikével. A nyilatkozatban előforduló „PACCAR”, „mi”, „minket” és „miénk” kifejezések a PACCAR Holding B.V. szervezeteire és leányvállalataira, azaz a DAF egységekre, a Leyland-ra és a PACCAR pénzügyi szervezetekre egyaránt vonatkoznak.

 • 4. Milyen személyes adatokat kezelünk, milyen alapon és miért?

  Az alábbiakban azon személyes adat-típusok áttekintését olvashatja, amelyeket kezelünk. A személyes adatok kezelésének célját, valamint a személyes adatok kezelésének jogalapját is feltüntettük.

  Ha személyes adatait a lent említettektől eltérően, lényegesen más módon kezeljük, akkor erről külön értesítjük Önt. 

   

  > A weboldal látogatója

  > Üzleti partnerek (például forgalmazók/beszállítók)

  > Járművezető

  > A weboldal látogatója

   

  Nyilvános forrásokból származó adatok:
  Felhívjuk figyelmét, hogy olyan (nyilvános) forrásokból is gyűjtünk adatokat, mint például a hitelminősítő intézetek, kereskedelmi kamarák stb.. 

  Meddig őrizzük az Ön személyes adatait?
  Személyes adatait addig őrizzük, amíg szükséges azon célból, amely miatt gyűjtöttük, de a jogi korlátok és a belső adatmegőrzési politikánk figyelembevételével. 

 • 5. Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait?

  Az önre vonatkozó információkat a PACCAR-hoz kapcsolódó szervezetekkel osztjuk meg, amelyekre ugyanazon adatvédelmi előírások vonatkoznak. A mi szervezeteinken kívül néhány harmadik féllel is megoszthatunk személyes adatokat. Ezen harmadik feleket a következő fejezetben soroljuk fel. 

  Harmadik felek kategóriái, amelyekkel személyes adatokat osztunk meg
  Az alábbi típusú szervezetekkel osztunk meg személyes adatokat:

  Üzleti partnerek, mint például:

  - Hivatalos kereskedők
  - Beszállítók
  - Informatikai beszállítók
  - Szolgáltatók
  - Biztosítási cégek
  - Pénzügyi, adóügyi vagy jogi tanácsadók
  valamint
  - Központi bankok 
  - Könyvvizsgálók

  Hogyan védjük az Ön személyes adatait, amikor olyan felekkel osztjuk meg őket, akikre nem vonatkoznak az európai adatvédelmi szabályok
  Ha személyes adatokat osztunk meg egy olyan szervezettel, amelyre nem vonatkoznak az európai adatvédelmi szabályok, vagy az Európai Bizottság megfelelőségi határozatai, akkor az Ön személyes adatait az Európai Bizottság általános szerződési feltételeinek alkalmazásával védjük, amely biztosítja, hogy a másik fél, akivel a személyes adatokat megosztjuk, ugyanolyan adatvédelmi normákat tart fent, mint mi.

 • 6. Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

  Mi gondoskodunk az Ön személyes adatainak rendelkezésre állásáról, integritásáról és titkosságáról. Számos biztonsági intézkedést vezettünk be, amelyekkel megvédjük az Ön személyes adatait. Például hozzáférés-ellenőrzéseket hajtunk végre, a megfelelő rendszert és hálózati biztonsági intézkedéseket használjuk, például tűzfalakat, patch-eket, és megfelelő jelszavakkal védjük a hordozható eszközöket. 

 • 7. Melyek az Ön jogai?

  Az Ön személyes adatainak kezelésével összefüggésben Ön számos joggal rendelkezik, és ezeket a jogokat bármikor gyakorolhatja. Az alábbiakban elkészítettünk az Ön jogainak áttekintését azzal együtt, hogy ez mivel jár az Ön számára. Jogai gyakorlásához küldjön üzenetet a  dataprotectionofficer@daftrucks.com címre.

  A személyes adataival kapcsolatos hozzáférés, helyesbítés és másolatkérés joga
  Fontos számunkra, hogy az Ön nálunk tárolt személyes adatai pontosak, naprakészek, teljesek, relevánsak és nem félrevezetők legyenek. Annak érdekében, hogy fenntarthassuk ezen elkötelezettségünket, Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor hozzáférjen adataihoz, valamint azok helyesbítését vagy frissítését kérje. Kérésére másolatot is készítünk Önnek az Ön általunk tárolt személyes adatairól.

  Adathordozhatósághoz való jog
  Önnek jogában áll a személyes adatait szerkesztett, általánosan használt és géppel olvasható formában megkapni, ha személyes adatait az alábbi jogi indokok alapján dolgoztuk fel:

  a) Ön beleegyezését adta nekünk arra, hogy a személyes adatait a korábban az Ön tudomására hozott célra felhasználjuk; vagy
  b) Az Ön személyi adatait az Önnel kötött szerződésben foglaltak megkönnyítése érdekében dolgoztuk fel; vagy
  c) Az Ön személyes adatait automatizált eszközökkel (például profilkészítés) dolgoztuk fel.

  A személyes adatok törlésének joga 
  Önnek jogában áll adatai törlését kérni, ha:

  a) Személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amely miatt összegyűjtöttük őket; vagy
  b) Visszavonhatja a korábban nekünk a személyes adatok feldolgozására adott beleegyezését, és nincs más törvényes alapja a személyes adatok feldolgozásának; vagy
  c) Ön kifogásolja a személyes adatoknak a PACCAR jogos érdekei miatti feldolgozását; 
  d) A személyes adatokat nem a törvényben foglaltaknak megfelelően végezték el; vagy
  e) Az Ön személyes adatait a vonatkozó jogi követelményeknek való megfelelés érdekében törölni kell.

  Ha töröltetni kívánja az Ön nálunk tárolt személyes adatait, akkor kérjük, tudassa velünk, mi pedig megtesszük az ésszerű lépéseket annak érdekében, hogy a jogi követelményeknek megfelelően teljesítsük kérését.
  Ha az általunk gyűjtött személyes adatokra már semmilyen célból nincs szükség, és a törvény szerint sem kell megtartanunk őket, akkor mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy töröljük, megsemmisítsük vagy véglegesen azonosíthatatlanná tegyük az adatokat.

  Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Önnek jogában áll a személyes adatok kezelésének korlátozását kérni, ha:

  a) Ön szerint az általunk tárolt személyes adatai nem pontosak; vagy
  b) A személyes adatok nem jogszerűen kezelik, de a személyes adatok törlése helyett Ön inkább a feldolgozás korlátozását kívánja; vagy
  c) Már nincs szükségünk a személyes adatok azon célokra, amelyek miatt összegyűjtöttük őket, de az adatok szükségesek jogi követelések támasztásához, gyakorlásához vagy az ellenük történő védekezéshez; vagy 
  d) Ön kifogásolja személyes adatainak kezelését, és annak vizsgálatára vár, hogy az Ön kifogásra vonatkozó érdekei túlsúlyban vannak-e az adatkezelés jogos indokaihoz képest.

  Ha korlátozni kívánja személyes adatainak kezelését, akkor kérjük, tudassa velünk, mi pedig megtesszük az ésszerű lépéseket annak érdekében, hogy a jogi követelményeknek megfelelően teljesítsük kérését.

  Tiltakozáshoz való jog vagy a hozzájárulásának visszavonására vonatkozó jog
  Önnek bármikor jogában áll kifogásolni személyes adatai kezelését, amennyiben az adatkezelés a PACCAR jogos érdekein alapul (az áttekintést lásd a 4. fejezetben). Önnek bármikor jogában áll visszavonni a személyes adatai kezelésére adott beleegyezését, amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul (az áttekintést lásd a 4. fejezetben). 

  Hatósághoz fordulás joga
  Önnek jogában áll közvetlenül az adatvédelmi hatóságnál panaszt emelni a személyes adatai kezelésének módja ellen. 

 • 8. Sütik (cookies)
  Ezen a weboldalon sütiket használunk. További információkat ezen a linken találhat.