Zákazníci

Zákazníci môžu byť buď priamymi zákazníkmi PACCAR alebo zákazníkmi autorizovaných predajcov (ako dovozcovia / zastúpenie DAF, díleri DAF, servisný partneri DAF a distribútori dielov TRP); druhá varianta platí na účely spracovania osobných údajov pre potreby takéhoto nepriameho zákazníka spoločnosťou PACCAR.

V prípade, že konáte menom vášho zamestnávateľa, spracujeme obmedzené množstvo vašich osobných údajov, napríklad vaše kontaktné údaje nutné k správe zmlúv, budovanie a udržiavanie vzťahov so zákazníkmi a pre servis a podporu.
Aké osobné údaje spracovávame? Prečo spracovávame vaše osobné údaje? Zákonný podklad.
Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a podľa potreby ID-číslo, kópie ID, daňové identifikačné číslo, číslo bankového účtu, finančné údaje ako napríklad úverové ratingy. Príprava a plnenie zmluvy s vami a / alebo vaším zamestnávateľom tiež vrátane nákupov prostredníctvom internetového obchodu. Plnenie požiadaviek v súlade s nariadeniami. Zmluvné záväzky.
Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a podľa potreby ID-číslo, kópie ID, daňové identifikačné číslo, číslo bankového účtu, finančné údaje ako napríklad úverové ratingy. Plnenie v súlade s predpismi. Legitímne záujmy.
Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, identifikačné číslo vozidla. Budovať a udržiavať vzťahy so zákazníkmi. Informovať vás o produktoch a službách, ktoré by vás mohli zaujímať. Na účely prieskumu trhu a na účely analytického spracovania obchodných informácií. Za účelom účasti vo vernostných programoch. Za účelom účasti v prieskumoch a školeniach. Legitímne záujmy.
Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, identifikačné číslo vozidla, registračná značka vozidla. Pre servis a podporu, pomoc pri mimoriadnych udalostiach na cestách, v záručných otázkach a vo zvolávacích servisných akciách. Legitímne záujmy.