Nominowanie innej osoby

 
Dziękujemy za nominowanie osoby do konkursu DAF Driver Challenge 2019!
 

Część 1. Dane osobowe.

Najpierw musimy potwierdzić kilka informacji. 

 

This field is required.
This field is required.
Wprowadź prawidłowy adres e-mail.
This field is required.
Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Sekcja 2. Motywacja.

Proszę w maks. 500 słowach wyjaśnić, dlaczego nominowana przez Państwa osoba jest dobrym kandydatem na najlepszego kierowcę ciężarówki.
This field is required.
Prosimy przejrzeć i przesłać materiały, które Państwa zdaniem mogą poprzeć rekomendację.

This field is required. Maks. 6 MB
This field is required.