Warunki i postanowienia

DAF Driver Challenge

Rejestrując siebie lub nominując inną osobę do udziału w konkursie, uczestnik / osoba nominująca akceptuje warunki i postanowienia DAF Driver Challenge, w tym:

1. Wszystkie dane osobowe przesłane w formularzu zgłoszenia muszą być prawdziwe i prawidłowe

2. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny

3. Uczestnicy nie otrzymają zapłaty za udział w konkursie

4. DAF Trucks może wykorzystywać dane kontaktowe uczestników wyłącznie w związku z konkursem DAF Driver Challenge i w celu przekazania informacji na jego temat

5. DAF Trucks nie będzie udostępniać danych kontaktowych podmiotom niezaangażowanym w DAF Driver Challenge

6. Uczestnik upoważnia firmę DAF Trucks do wykonywania zdjęć i nagrywania materiałów wideo ze swoim udziałem w czasie trwania konkursu, a także ma świadomość, że zdjęcia i nagrania mogą być wykorzystywane na wielu kanałach, w tym w Internecie, treściach drukowanych i prasie. Materiały te będą wykorzystywane wyłącznie do promocji DAF Driver Challenge 2024 oraz wszelkich przyszłych wyzwań organizowanych przez DAF Trucks

7. Jeśli uczestnik zostanie zaproszony do wzięcia udziału w etapie krajowym lub międzynarodowym, wymagane będzie podpisanie formularza uczestnictwa obejmującego następujące kwestie:

  • Zdrowie i bezpieczeństwo
  • Ubezpieczenie
  • Umowa o zachowaniu poufności

 

8. Jeśli uczestnik wytypowany do wzięcia udziału w finale krajowym lub międzynarodowym nie będzie w stanie uczestniczyć w danym etapie, straci możliwość udziału w konkursie

Biorąc udział w konkursie, uczestnik upoważnia firmę DAF Trucks do wykorzystywania nazwisk i/lub odpowiedzi uczestników / osób nominujących w komunikacji zewnętrznej oraz wewnętrznej związanej z konkursem.
Półfinaliści, finaliści i zwycięzca muszą wyrazić zgodę na udział w wydarzeniach organizowanych w ramach DAF Driver Challenge, a także współpracować przy tworzeniu materiałów prasowych i innych form publikacji w mediach społecznościowych. Nazwiska, zdjęcia, materiały wideo i cytaty półfinalistów, finalistów i zwycięzcy mogą być wykorzystywane w różnych rodzajach komunikacji DAF Trucks.