Gizlilik beyanı

Sürüm 01.2018

 • 1. Giriş

  Kişisel verilerinizi korunması bizim için önemlidir ve verilerinizi hangi amaçlar çerçevesinde kullandığımız konusunda şeffaf olmak istiyoruz. Bu nedenle, kişisel verilerinize nasıl muamele ettiğimiz konusunda sizi bilgilendirmek amacıyla bu bildirim (beyan) dokümanını hazırladık. 

  Bu dokümanda aşağıdaki hususlara yer verilmektedir:

  - Sizden hangi kişisel verilerinizi topluyoruz;
  - Kişisel verilerinizi hangi amaçla kullanıyoruz;
  - Kişisel verilerinizi hangi hukuki dayanak kapsamında kullanmak durumundayız;
  - Kişisel verilerinizi paylaştığımız taraflar;
  - Kişisel verilerinizi nasıl koruyoruz;
  - Kişisel verilerinizle ilgili hangi haklarınız var. 

  Bu gizlilik bildirimi PACCAR Holding B.V. ve ayrıca DAF kuruluşları, Leyland ve PACCAR Financial kuruluşları gibi bütün iştirakleri tarafından toplanan kişisel veriler için geçerlidir. Sizinle ilgili bu web sitesinde belirtilen dışında bağlamlarda kişisel veri topladığımızda gerekirse size bu beyana ek olarak ilave özel bilgi vereceğiz.

  Bu bildirim en son 20 Temmuz 2018 tarihinde gözden geçirilmiştir ve düzenli olarak da gözden geçirilecektir. 

  Bu beyan dokümanını mümkün olduğunca somut ve eksiksiz hale getirmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Bu beyan dokümanı ile ilgili sorularınız veya kaygılarınız olması durumunda Veri Koruma Görevlimizle (VKG) temasa geçmekten çekinmeyiniz: dataprotectionofficer@daftrucks.com

 • 2. Mahremiyetiniz ile ilgili taahhüdümüz
  Kişisel verilerinize itinayla muamele etme taahhüdümüz bulunmaktadır. Kişisel verilerinizi uygun güvenlik standartlarına göre kullanacağız ve ihtiyacımız kalmadığında sileceğiz. Kişisel verilerinizi yalnızca size ilettiğimiz amaçların yerine getirilmesi amacıyla toplayacağız. Son olarak, verilerinizi mümkün olduğunca doğru ve güncel olarak muhafaza edeceğiz.
 • 3. Kişisel verilerinizden kim sorumludur?
  PACCAR Holding B.V. kuruluşları ve iştirakleri kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumlu veri kontrolörüdür. Sizden topladığımız kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir hakkınızı kullanmak isterseniz ilgili irtibat bilgilerini Bölüm 7'de bulabilirsiniz. Bu bildirimde geçen “PACCAR”, “biz”, “bize” ve “bizim” ifadeleri PACCAR Holding B.V.'ye ve ayrıca DAF kuruluşları, Leyland ve PACCAR Financial kuruluşları gibi bütün kuruluş ve iştiraklerine atıfla kullanılmaktadır.
 • 4. Hangi kişisel verileri, hangi zeminde ve neden işliyoruz?

  Aşağıda sizden toplayarak işlediğimiz kişisel verilerin türlerine değinilmektedir. Bunun yanısıra, bu kişisel verileri neden kullandığımız ve hangi hukuki dayanak gereği işlediğimiz de açıklanmaktadır.
  Yukarıda sayılan şartlardan birinin mevcut olmadığı durumlarda kişisel verilerin işlenmesi yasaktır. 

  > Müşteri
  > gibi İş Ortakları
  > Sürücüler
  > Web Sitesi Ziyaretçileri

  Kamuya açık kaynaklardan elde edilen veriler:
  Kredi Kurumları, Ticaret Odaları vb. kamuya açık kaynaklardan da veri toplamaktayız.

  Kişisel verilerinizi ne süreyle muhafaza ediyoruz?
  Kişisel verilerinizi yasal sınırlara ve kendi iç veri muhafaza politikalarımıza uygun olarak ihtiyaç duyduğumuz amaçlar için gerekli olduğu sürece tutuyoruz.

 • 5. Kişisel verilerinizi kimlerle paylaşıyoruz?

  Bilgilerinizi aynı veri koruma standartlarına tabi olan ilgili PACCAR kuruluşları ile paylaşırız. Kişisel verileri kendi kuruluşlarımız dışında birtakım üçüncü taraflarla da paylaşmaktayız. Bunlar bir sonraki bölümde özetlenmektedir. 

  Kişisel verilerinizi paylaştığımız tarafların kategorileri
  Kişisel verilerinizi aşağıda yer verilen türdeki kuruluşlarla paylaşıyoruz:

  İş ortakları, örneğin:

  - Yetkili bayiler
  - Tedarikçiler
  - BT tedarikçileri
  - Hizmet Verenler
  - Sigorta şirketleri
  - Mali müşavirler, vergi veya hukuk müşavirleri
  ve
  - Merkez bankaları 
  - Denetçiler

  Avrupa veri koruma kuralları kapsamında bulunmayan taraflarla paylaştığımızda kişisel verilerinizi nasıl koruyoruz?
  Kişisel verilerinizi Avrupa veri koruma kurallarına tabi olmayan veya hakkında veya Avrupa Komisyonunun kararı bulunmayan bir kuruluş ile paylaşmamız durumunda verilerinizin Avrupa Komisyonunun Standart Sözleşme Hükümleri kapsamında korunmasını sağlarız. Bu hükümler, kişisel verilerinizi paylaştığımız tarafların bizimle aynı veya bizimkine benzer veri koruma standartları uygulamalarını sağlamaktadır.

 • 6. Kişisel verilerinizi nasıl koruyoruz?
  Kişisel verilerinizin bulunabilirliğini, bütünlüğünü korumak bizim için önemlidir. Kişisel verilerinizin korunmasında yardımcı olacak bir dizi güvenlik önlemi uygulamaktayız. Sözgelimi erişim kontrolleri uyguluyor, güvenlik duvarı ve yama gibi uygun sistem ve ağ güvenliği önlemleri kullanıyor, taşınabilir cihazları uygun parolalarla koruyoruz. 
 • 7. Haklarınız nelerdir?

  Kişisel verilerinizi işlediğimizde size doğan bazı haklar bulunmaktadır; bu hakları her zaman kullanabilirsiniz. Aşağıda bu haklara ve bu hakların size neler getirdiğine değinilmektedir. Bu haklarınızı  dataprotectionofficer@daftrucks.com ile irtibata geçmek suretiyle kullanabilirsiniz.

  Kişisel verilerinize erişme, bunları düzeltme ve bunların bir kopyasını alma hakkı 
  Elimizde bulunan kişisel verilerinizin doğru, güncel, eksiksiz, anlamlı olması ve yanıltıcı olmaması bizim için önemlidir. Bu taahhüdümüzü yerine getirebilmesi çerçevesinde kişisel verilerinize her zaman erişme ve bunları düzeltme ve güncelleme hakkınız mevcuttur. Talep etmeniz durumunda bizde bulunan kişisel verilerinizin bir kopyası tarafımızca size verilecektir.

  Veri taşınabilirliği hakkı
  Kişisel verilerinizi aşağıdaki yasal gerekçelerle işlemiş olmamız durumunda verilerinizi yapılandırılmış, yaygın kullanılan ve makinede okunabilir bir formatta alma hakkınız bulunmaktadır:

  a) Size önceden bildirdiğimiz bir amaç dahilinde kişisel verilerinizi işlememiz için rıza vermiş olmanız; veya
  b) Kişisel verilerinizi sizinle yapılacak bir sözleşmeyi (hizmet akdini) hizmet akdinizi kolaylaştırmak amacıyla işlemiş olmamız; veya
  c) Kişisel verilerinizi (profil oluşturma) gibi otomatik araçlar kullanarak işlemiş olmamız. 

  Kişisel verilerinizi sildirme hakkı 
  Aşağıdaki durumlarda verilerinizi silmemizi talep etme hakkınız bulunmaktadır:

  a) Kişisel verileriniz toplanmış olduğu amaçlar çerçevesinde artık gerekli değil ise; veya
  b) Kişisel verilerinizi işlememiz yolunda vermiş olduğunuz rızadan vazgeçmeniz durumunda ve şayet bu kişisel verileri işlemenin yasal bir gerekçesi kalmamışsa; veya
  c) Kişisel verilerinizi PACCAR’ın meşru çıkarları için kullanmamıza itiraz ediyor iseniz; 
  d) Kişisel veriler hukuka uygun işlenmiyor ise; veya
  e) Kişisel verilerinizin ilgili yasal yükümlülüklere uyulması adına silinmesi gerekiyorsa.

  Şayet bulundurduğumuz kişisel verilerin silinmesini istiyorsanız durumu bize bildiriniz. Bu durumda, yasal yükümlülüklere uygun olarak isteğinize karşılık verilmesi için makul adımlar tarafımızca atılacaktır.
  Şayet topladığımız kişisel veriler artık herhangi bir amaç için gerekli değilse ve kanun gereği bu verileri muhafaza etmemiz gerekmiyorsa bunların silinmesi, tahrip edilmesi veya kalıcı biçimde kimlik bilgilerinden arındırılması için elimizden gelen çaba sarf edilecektir.

  Veri işlenmesini kısıtlatma hakkı
  Aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlatma hakkınız bulunmaktadır:

  a) Elimizde bulunan kişisel verilerinizin doğru olmadığına inanıyorsanız; veya
  b) Kişisel verileriniz hukuka uygun işlenmemekle birlikte bunların silinmesinden ise işlenmesini kısıtlamamızı istiyorsanız; veya
  c) Kişisel verilerinize toplamış olduğumuz amaçlar dahilinde ihtiyacımız kalmamakla birlikte dava açmak, yürütmek veya bir davada savunma yapmak için bu verilere ihtiyacınız varsa; 
  d) Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etmiş olduğunuz halde bu itirazla ilgili çıkarlarınızın verilerinizin işlenmesine ilişkin meşru gerekçelerin önünde olduğuna ilişkin teyit bekliyorsanız.

  Şayet bulundurduğumuz kişisel verilerinizi işlememize kısıtlama getirilmesini istiyorsanız durumu bize bildiriniz. Bu durumda, yasal yükümlülüklere uygun olarak isteğinize karşılık verilmesi için makul adımlar tarafımızca atılacaktır.

  Rızaya itiraz veya rızayı geri çekme hakkı
  Kişisel verileriniz PACCAR'ın meşru çıkarları çerçevesinde işleniyorsa verilerinizin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkınız bulunmaktadır (genel bakış için bkz. Bölüm 4). Kişisel verileriniz rızanız temelinde işleniyorsa verilerinizin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkınız bulunmaktadır (genel bakış için bkz. Bölüm 4). 

  Bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı
  Kişisel verilerinizi işleme biçimimiz ile ilgili olarak veri koruma makamına doğrudan şikayette bulunma hakkınız vardır.

 • 8. Çerezler
  Bu web sitesinde çerez kullanıyoruz. Konuyla ilgili daha fazla bilgi için şu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz