Privacy statement

Version May 2022

 • 1. Om denne personvernerklæringen
  Beskyttelsen av dine personopplysninger er viktig for oss, og vi ønsker å være transparente rundt hvordan vi bruker opplysningene dine. Derfor har vi skrevet denne erklæringen for å informere deg om hvordan vi behandler dine personopplysninger.  I denne erklæringen forteller vi deg: – hvilke personopplysninger vi samler inn fra deg – til hvilket formål vi bruker dem – hvilket rettmessig grunnlag vi har til å bruke dem – hva slags parter vi deler dem med – hvordan vi beskytter dine personopplysninger – hvilke rettigheter du har rundt dine personopplysninger Denne personvernerklæringen gjelder personopplysninger som er samlet inn av PACCAR Holding B.V. og dets datterselskaper, inkludert DAF-enheter,som DAF Trucks N.V. – og PACCAR Financial-enheter. Hver gang vi behandler personopplysninger fra deg i en annen sammenheng enn beskrevet i denne personvernerklæringen, vil vi gi mer spesifikk informasjon i denne erklæringen om nødvendig.  Denne erklæringen ble sist oppdatert 16. mai 2022, og vil bli gjennomgått og oppdatert regelmessig.  Vi har gjort vårt beste for å gjøre denne erklæringen så tydelig og fullstendig som mulig. Ta kontakt med vår Data Protection Officer (DPO) hvis du har spørsmål eller kommentarer i forbindelse med denne erklæringen: DAF Trucks N.V. Att. Data Protection Officer – D.06.01.225 Hugo van der Goeslaan 1 Postadresse: P.O. Box 90065, 5600 PT Eindhoven, Nederland  Tlf.: +31 (0) 40 214 91 11 Besøksadresse: 5642 TW Eindhoven, Nederland A PACCAR Company black E-post: dataprotectionofficer@daftrucks.com,
 • 2. Vårt engasjement for ditt personvern
  Vi er opptatt av å behandle dine personopplysninger med forsiktighet. Vi vil bruke dem i henhold til de riktige sikkerhetsstandardene. Vi sletter eller anonymiserer personopplysningene når vi ikke trenger dem lenger for behandlingsformålene som er beskrevet i delene som er spesifikke for datasubjektet på nettsiden for personvern. Vi vil bare samle inn de personopplysningene vi trenger for å oppfylle de formålene. Til slutt vil vi holde personopplysningene dine så nøyaktige og sikre som mulig – ved å implementere organisatoriske, juridiske og tekniske tiltak – og så oppdaterte som mulig.
 • 3. Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?
  Enhetene og datterselskapene i PACCAR Holding B.V. er ansvarlige når det gjelder behandling og beskyttelse av dine personopplysninger. «PACCAR», «vi», «oss» og «vår» i denne erklæringen viser til enheter og datterselskaper av PACCAR Holding B.V., for eksempel DAF-enheter, inkludert DAF Trucks N.V. – og PACCAR Financial-enheter. 
 • 4. What personal data do we process, on what basis and why?

  Via the links below you can access an overview of the types of personal data we process from you. We have also included the purposes we use this personal data for, and the lawful basis for the processing of your personal data. If we process your personal data in a substantially different way than mentioned below, we will inform you about this separately.

   

  > Customers

  > Business Partners (such as dealers / suppliers)

  > Drivers

  > Website visitors 

   

  Data from public sources:
  Please be aware that we also collect data from (public) sources such Credit Agencies, Chambers of Commerce, publicly available websites etc.

  How long do we keep your personal data?
  We keep your personal data for as long as this is necessary for the purposes we collected it for, within the legal limits and our own internal policies for retention. Please be informed that your personal data may be processed for an additional period of time if we are required by mandatory law to keep the data for a certain time, for scientific research purposes, statistical purposes and/or for the establishment, exercise or defense of legal claims.


   
 • 5. Hvem deler vi dine personopplysninger med?
  Vi deler din informasjon med PACCAR-relaterte enheter som faller under de samme databeskyttelsesstandardene. I tillegg til våre egne enheter deler vi også personopplysninger med noen tredjeparter, oppsummert i neste avsnitt.  Kategorier av parter vi deler personopplysninger med Vi deler personopplysninger med følgende typer organisasjoner: – autoriserte forhandlere – leverandører – IT-leverandører – tjenesteleverandører – forsikringsselskaper – økonomiske rådgivere, skatterådgivere eller juridiske rådgivere – sentralbanker – eksterne revisorer Hvordan vi beskytter dine personopplysninger når vi deler dem med selskaper som ikke faller inn under europeiske regler for databeskyttelseDAF Trucks N.V. er en del av PACCAR-gruppen med selskaper. Når det er nødvendig for å oppnå den databehandlingen vi har tenkt, kan personopplysninger deles med PACCAR-relaterte enheter innenfor og utenfor EØS-området. Forutsatt at de er beskyttet av et nivå som i hovedsak tilsvarer EU-standarder (GDPR). Hvis vi deler personopplysninger med en organisasjon som ikke faller inn under europeiske regler for databeskyttelse, og ikke er i stand til å stole på en samsvarsbeslutning fra EU-kommisjonen, beskytter vi personopplysningene dine ved å bruke egnede sikkerhetstiltak. Et eksempel vi ofte bruker, er standard personvernbestemmelser fra EU-kommisjonen. Disse sørger for at partene vi deler personopplysningene dine med, opprettholder de samme eller lignende standardene for databeskyttelse som vi gjør. Disse standard personvernbestemmelsene kan suppleres med ytterligere tekniske og organisatoriske tiltak. Du kan be om en kopi av sikkerhetstiltakene vi har implementert via dataprotectionofficer@daftrucks.com,.  
 • 6. Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?
  Vi bryr oss om å beskytte integriteten og tilgjengeligheten til dine personopplysninger. Vi har iverksatt en rekke sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger. Vi implementerer for eksempel tilgangskontroller, bruker de riktige system- og nettverkssikkerhetstiltakene som brannmurer, oppdatering og beskyttelse av bærbare enheter med passende passord. DAF Trucks N.V. har etablert et IT-sikkerhets- og GDPR-rammeverk, tilknyttede retningslinjer – for eksempel for å håndtere datasikkerhetsbrudd – og obligatoriske standarder for å beskytte konfidensialiteten, tilgjengeligheten og integriteten til verktøyene vi bruker til å behandle personopplysningene dine.
 • 7. Hva er dine rettigheter?
  Der vi behandler dine personopplysninger, har du en rekke rettigheter og rett til å utøve disse rettighetene når som helst. Vi har gitt en oversikt over disse rettighetene nedenfor sammen med hva dette innebærer for deg. Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte dataprotectionofficer@daftrucks.com,. PACCAR vil svare på forespørselen din angående databeskyttelsesrettighetene dine skriftlig i løpet av én måned etter at forespørselen er mottatt. Avhengig av kompleksiteten og antall forespørsler har PACCAR rett til å forlenge denne perioden med ytterligere to måneder. Du skal bli informert av PACCAR om enhver slik forlengelse innen én måned etter mottak av forespørselen, sammen med årsakene til forsinkelsen. PACCAR behandler bare forespørselen din om å utøve dine rettigheter i henhold til denne klausul 7 etter at vi har fått muligheten til å identifisere deg riktig. Retten til å få tilgang til, korrigere og motta en kopi av dine personopplysninger  Det er viktig for oss at personopplysningene vi har om deg er nøyaktige, oppdaterte, fullstendige, relevante og ikke villedende. For å sikre at vi opprettholder denne forpliktelsen, har du rett til å få tilgang til, korrigere eller oppdatere dine personopplysninger når som helst. På forespørsel vil vi også gi deg en kopi av personopplysningene vi har lagret om deg. Rett til dataportabilitet Du har rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format hvis vi har behandlet dine personopplysninger under de følgende juridiske områdene: a) Du har gitt oss samtykke til å behandle dine personopplysninger til et formål som vi har kommunisert til deg på forhånd. b) Vi har behandlet dine personopplysninger for å gjennomføre en kontrakt med deg. c) Vi har behandlet dine personopplysninger ved hjelp av automatiserte metoder (for eksempel profilering).  Retten til å slette dine personopplysninger  Du har rett til å be om at vi sletter opplysningene hvis: a) personopplysningene dine ikke lenger er nødvendige til de formålene vi har samlet dem for b) du trekker tilbake samtykket som du tidligere hadde gitt oss til å behandle dine personopplysninger, og det er ingen annen juridisk grunn til å behandle disse personopplysningene c) du er uenig i vår behandling av dine personopplysninger for PACCAR sine legitime interesser  d) personopplysningene ikke blir behandlet på en lovlig måte e) personopplysningene må slettes for å oppfylle relevante juridiske krav Hvis du vil slette personopplysningene vi har om deg, kan du gi oss beskjed ved å kontakte dataprotectionofficer@daftrucks.com, og vi vil iverksette rimelige tiltak for å respondere på forespørselen din i samsvar med juridiske krav. Hvis personopplysningene vi behandler ikke lenger er nødvendige for noe formål (inkludert statistiske formål eller for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav) og vi ikke er lovpålagt å beholde dem, vil vi gjøre det vi kan for å slette, ødelegge eller skille dem permanent fra deg som enkeltperson. Retten til begrensning av behandling Du har rett til å be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger hvis: a) du mener at personopplysningene vi har om deg er unøyaktige b) personopplysningene behandles på en måte som strider med loven, men i stedet for å slette personopplysningene, foretrekker du at vi begrenser behandlingen i stedet c) vi ikke lenger trenger dine personopplysninger til de formål vi har samlet inn den, men du trenger dataene for å kunne opprette, utøve eller forsvare juridiske krav  d) du har innvendinger mot behandlingen av dine personopplysninger og venter på bekreftelse på om dine interesser knyttet til denne innvendingen veier opp det legitime grunnlaget for behandling av dine data Hvis du ønsker å begrense behandlingen av dine personopplysninger, kan du gi oss beskjed ved å kontakte dataprotectionofficer@daftrucks.com, og vi vil ta rimelige skritt for å respondere på forespørselen i henhold til juridiske krav. Retten til å innhente eller trekke tilbake samtykke Du har rett til å nekte behandling av dine personopplysninger når som helst, hvis behandlingen er basert på PACCARs eller en tredjeparts legitime interesser. Vær oppmerksom på at disse typene forespørsler kan bli avvist av oss hvis vi kan vise overbevisende legitime grunner for behandlingen som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter. Hvis du imidlertid protesterer mot behandlingen av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål, vil vi i utgangspunktet alltid avslutte behandlingen. I slike situasjoner vil dine rettigheter praktisk talt alltid gjelde.  Du har til enhver tid rett til å trekke tilbake samtykke til behandling av dine personopplysninger, hvis behandlingen er basert på ditt samtykke. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, betyr det at vi ikke lenger har tillatelse til å behandle dine personopplysninger for behandlingen du har samtykket til. Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt, vil dette ikke påvirke legitimiteten til databehandlingen før samtykket ble trukket tilbake. Tilbaketrekking av samtykke har derfor ingen tilbakevendende effekt. Retten til å klage til en tilsynsmyndighet Du har rett til å sende en klage direkte til datatilsynsmyndighetene i landet ditt om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du finner en kobling her med en oversikt over relevante myndigheter, eller søk etter «[ditt land] databeskyttelsesmyndighet» via en søkemotor. 
 • 8. Cookies
  We use cookies on this website. You can find more information on this on the cookie page.