Privacy statement

Version May 2022

 • 1. Tietoja tästä tietosuojailmoituksesta
  Henkilötietojen suojaaminen on meille tärkeää, ja haluamme olla avoimia siitä, miten käytämme tietojasi. Tästä syystä olemme laatineet tämän lausunnon, jossa kerrotaan, miten käsittelemme henkilötietojasi.  Tässä lausunnossa kerromme – mitä henkilötietoja keräämme sinulta – mihin tarkoitukseen käytämme niitä – millaiset lainmukaiset perusteet meillä on niiden käyttöön – millaisille osapuolille niitä jaamme – miten suojaamme henkilötietojasi – mitä oikeuksia sinulla on henkilötietoihisi liittyen. Tämä tietosuojailmoitus koskee henkilötietoja, joita käsittelevät PACCAR Holding B.V:n yksiköt ja sen tytäryhtiöt, mukaan lukien DAFin yksiköt, kuten DAF Trucks N.V. sekä PACCAR Financial -yksiköt. Aina kun käsittelemme henkilötietojasi jossakin muussa kuin tässä tietosuojailmoituksessa kuvatussa yhteydessä, annamme tarvittaessa tarkempia tietoja tämän ilmoituksen lisäksi.  Tämä ilmoitus on päivitetty viimeksi 16.5.2022, ja se tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti.  Olemme pyrkineet tekemään tästä ilmoituksesta mahdollisimman selkeän ja kattavan. Jos sinulla on kysyttävää tästä selosteesta, ota epäröimättä yhteys tietosuojavastaavaamme (DPO): DAF Trucks N.V. Attn. Data Protection Officer – D.06.01.225 Hugo van der Goeslaan 1 Postiosoite: P.O. Box 90065 | 5600 PT Eindhoven | The Netherlands |  Puhelin: +31 (0) 40 214 91 11 Käyntiosoite: 5642 TW Eindhoven |The Netherlands A PACCAR Company black Sähköposti: dataprotectionofficer@daftrucks.com
 • 2. Sitoutumisemme yksityisyyteesi
  Olemme sitoutuneet käsittelemään henkilötietojasi huolellisesti. Käytämme niitä asianmukaisten turvavaatimusten mukaisesti. Poistamme tai anonymisoimme tiedot, kun emme tarvitse niitä enää käsittelytarkoituksiin, jotka on kuvattu tietosuojasivumme tietokohtaisissa osioissa. Keräämme vain sellaisia henkilötietoja, joita tarvitsemme näitä tarkoituksia varten. Pidämme tietosi mahdollisimman täsmällisinä, ajantasaisina ja turvallisina soveltamalla organisatorisia, oikeudellisia ja teknisiä (tietoteknisiä) toimenpiteitä.
 • 3. Kuka on vastuussa henkilötiedoistasi?
  PACCAR Holding B.V:n yksiköt ja tytäryhtiöt vastaavat henkilötietojesi käsittelystä ja suojaamisesta. Tässä ilmoituksessa termeillä ”PACCAR”, ”me” ja ”meidän” tarkoitetaan PACCAR Holding B.V:n yksiköitä ja tytäryhtiöitä, joita ovat DAFin yksiköt, mukaan lukien DAF Trucks N.V. sekä PACCAR Financial -yksiköt. 
 • 4. What personal data do we process, on what basis and why?

  Via the links below you can access an overview of the types of personal data we process from you. We have also included the purposes we use this personal data for, and the lawful basis for the processing of your personal data. If we process your personal data in a substantially different way than mentioned below, we will inform you about this separately.

   

  > Customers

  > Business Partners (such as dealers / suppliers)

  > Drivers

  > Website visitors 

   

  Data from public sources:
  Please be aware that we also collect data from (public) sources such Credit Agencies, Chambers of Commerce, publicly available websites etc.

  How long do we keep your personal data?
  We keep your personal data for as long as this is necessary for the purposes we collected it for, within the legal limits and our own internal policies for retention. Please be informed that your personal data may be processed for an additional period of time if we are required by mandatory law to keep the data for a certain time, for scientific research purposes, statistical purposes and/or for the establishment, exercise or defense of legal claims.


   
 • 5. Kenelle jaamme henkilötietojasi?
  Jaamme tietosi PACCAR-tahojen kanssa. Ne täyttävät samat tietosuojastandardit. Omien yksiköidemme lisäksi jaamme henkilötietoja joillekin kolmansille osapuolille. Niistä on yhteenveto seuraavassa osiossa.  Niiden ulkoisten osapuolien luokat, joille jaamme henkilötietoja Jaamme henkilötietoja seuraavan tyyppisten organisaatioiden kanssa: – valtuutetut jälleenmyyjät – toimittajat – IT-toimittajat – palveluntarjoajat – vakuutusyhtiöt – taloudelliset neuvonantajat, veroneuvonantajat ja oikeudelliset neuvonantajat – keskuspankit – ulkoiset tilintarkastajat. Miten suojaamme henkilötietojasi, kun jaamme niitä sellaisten osapuolten kanssa, joita EU:n tietosuojasäännöt eivät koskeDAF Trucks N.V. kuuluu PACCAR-yrityskonserniin. Jos se on tarpeen tavoittelemamme tietojenkäsittelytarkoituksen saavuttamiseksi, henkilötietoja voidaan jakaa Euroopan talousalueella ja sen ulkopuolella oleville PACCAR-yksiköille. Jakamisen edellytyksenä on, että tiedot on suojattu EU:n normeja (GDPR) vastaavalla tasolla. Jos jaamme henkilötietoja organisaatiolle, joka ei kuulu Euroopan tietosuojasääntöjen soveltamisalaan eikä voi nojautua Euroopan komission tekemää suojan riittävyyttä koskevaan päätökseen, suojaamme henkilötietosi asianmukaisilla suojatoimilla. Usein käyttämämme esimerkki ovat Euroopan komission mallisopimuslausekkeet. Niillä varmistetaan, että jaamme henkilötietojasi osapuolille, jotka noudattavat samoja tai samankaltaisia tietosuojaa koskevia standardeja kuin mekin. Mallisopimuslausekkeita voidaan täydentää teknisillä ja organisatorisilla lisätoimilla. Voit pyytää kopion toteuttamistamme asianmukaisista suojatoimista osoitteesta dataprotectionofficer@daftrucks.com.  
 • 6. Miten suojaamme henkilötietojasi?
  Henkilötietojesi koskemattomuus ja saatavuuden suojaaminen ovat meille tärkeitä asioita. Olemme toteuttaneet turvatoimia, jotka auttavat suojaamaan henkilötietojasi. Käytämme esimerkiksi käyttöoikeuksien hallintaa ja asianmukaisia järjestelmien ja verkkojen suojaustoimia, kuten palomuureja, korjauksia ja asianmukaisia salasanoja kannettavien laitteiden suojaamiseen. DAF Trucks N.V. on laatinut tietotekniikan turvallisuuteen ja yleiseen tietosuoja-asetukseen liittyvät käytännöt, jotka koskevat esimerkiksi tietoturvaloukkauksia, sekä pakolliset vaatimukset henkilötietojen käsittelyssä käytettävien resurssien luottamuksellisuuden, käytettävyyden ja eheyden suojaamiseksi.
 • 7. Mitä oikeuksia sinulla on?
  Sinulla on useita oikeuksia henkilötietojesi käsittelyn suhteen ja oikeus käyttää näitä oikeuksia milloin tahansa. Olemme koonneet alle yhteenvedon näistä oikeuksista ja siitä, mitä ne tarkoittavat sinulle. Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä osoitteeseen dataprotectionofficer@daftrucks.com. PACCAR vastaa tietosuojaoikeuksia koskevaan pyyntöön kirjallisesti yhden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. PACCAR voi pidentää tätä aikaa kahdella lisäkuukaudella pyyntöjen monimutkaisuuden ja määrän mukaan. PACCAR ilmoittaa sinulle tällaisesta jatkoajasta ja viivästymisen syistä yhden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. PACCAR käsittelee pyyntösi käyttää tämän kohdan 7 mukaisia oikeuksiasi vain, kun meillä on ollut mahdollisuus tunnistaa sinut asianmukaisesti. Oikeus päästä käsiksi henkilötietoihisi, korjata niitä ja saada niistä kopio  Olemme sitoutuneet siihen, että hallussamme olevat henkilötietosi ovat aina tarkkoja, ajan tasalla, täydellisiä, olennaisia ja harhaanjohtamattomia. Tämän varmistamiseksi sinulla on oikeus tarkistaa, korjata tai päivittää henkilötietojasi milloin tahansa. Toimitamme pyynnöstä myös kopion hallussamme olevista henkilötiedoistasi. Oikeus siirtää tiedot Sinulla on oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos olemme käsitelleet henkilötietojasi seuraavilla oikeudellisilla perusteilla: a)olet antanut meille luvan käsitellä henkilötietojasi siihen tarkoitukseen, jonka olemme ilmoittaneet sinulle etukäteen b)olemme käsitelleet henkilötietojasi, jotta voimme tehdä kanssasi sopimuksen c)olemme käsitelleet henkilötietojasi automatisoiduilla tavoilla (kuten profiloinnilla).  Oikeus poistaa henkilötietosi  Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan tietosi, jos a)henkilötietojasi ei enää tarvita tarkoituksiin, joihin ne on kerätty b)peruutat meille aiemmin antamasi suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn, eikä meillä ole muita oikeudellisia perusteita kyseisten henkilötietojen käsittelyyn c)vastustat henkilötietojesi käsittelyä PACCARin oikeutettuja etuja varten  d)henkilötietoja ei käsitellä lainmukaisesti e)henkilötietosi on poistettava asiaankuuluvien lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi. Jos haluat poistaa hallussamme olevat henkilötietosi, ilmoita siitä meille ottamalla yhteyttä osoitteeseen dataprotectionofficer@daftrucks.com , niin ryhdymme kohtuullisiin toimiin vastataksemme pyyntöösi lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Jos käsittelemiämme henkilötietoja ei enää tarvita mihinkään tarkoitukseen (mukaan lukien tilastolliset tarkoitukset tai oikeudellisen vaateen perusteleminen, esittäminen tai puolustaminen) eikä laki edellytä niiden säilyttämistä, teemme kaiken voitavamme, jotta tiedot poistetaan tai tuhotaan tai niiden yhteys sinuun henkilönä poistetaan pysyvästi. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, jos a)et usko, että hallussamme olevat henkilötiedot ovat tarkkoja b)henkilötietojasi ei käsitellä lainmukaisesti, mutta henkilötietojen poistamisen sijaan haluat meidän rajoittavan niiden käsittelyä c)emme enää tarvitse henkilötietojasi niihin tarkoituksiin, joihin olemme keränneet ne, mutta tarvitset tietoja oikeudellisen vaateen perustelemista, esittämistä tai puolustamista varten  d)olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vahvistusta siitä, menevätkö sinun etusi kyseiseen vastustukseen liittyen tietojesi käsittelyn oikeudellisen perusteen edelle. Jos haluat rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä, ilmoita siitä meille ottamalla yhteyttä osoitteeseen dataprotectionofficer@daftrucks.com, niin ryhdymme kohtuullisiin toimiin vastataksemme pyyntöösi lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Oikeus vastustaa tai peruuttaa suostumus Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä milloin tahansa, jos käsittely perustuu PACCARin tai kolmannen osapuolen oikeutettuihin etuihin. Huomaa, että me voimme hylätä tällaiset pyynnöt, jos voimme osoittaa käsittelylle tärkeät ja perustellut syyt, jotka ohittavat sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi. Jos kuitenkin vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten, lopetamme käsittelyn periaatteessa aina. Näissä tilanteissa oikeudet ovat lähes aina etusijalla.  Sinulla on oikeus peruuttaa henkilötietojesi käsittelyyn antamasi suostumus milloin tahansa, jos käsittely perustuu suostumukseesi. Suostumuksen peruuttaminen tarkoittaa, että emme saa enää käsitellä henkilötietojasi sellaista tarkoitusta varten, johon annoit suostumuksen. Jos haluat peruuttaa suostumuksesi, se ei vaikuta tietojen käsittelyn laillisuuteen ennen peruuttamista. Suostumuksen peruuttamisella ei siis ole takautuvaa vaikutusta. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Sinulla on oikeus tehdä valitus suoraan tietosuojaviranomaiselle siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi. Katso tästä linkistä yleiskatsaus asianomaisista viranomaisista tai tee hakukonesivustolla haku ”[oma maasi] tietosuojaviranomainen”.  
 • 8. Cookies
  We use cookies on this website. You can find more information on this on the cookie page.