DAF Driver Challenge 2019

Spoločnosť DAF Trucks spustila svoju súťaž DAF Driver Challenge – honbu za najlepšími vodičmi nákladných vozidiel v celej krajine. 
Hľadáme vodičov, ktorí majú všetko potrebné na to, aby „boli najlepší“ a zároveň „jazdili najlepšie“.

Súťaž DAF Driver Challenge je prístupná všetkým vodičom nákladných vozidiel zo všetkých odvetví priemyslu.
Ak si preto myslíte, že máte všetko potrebné, zaregistrujte sa teraz alebo nominujte niekoho ďalšieho.

 

 

 

29. marec

Prihlasovanie je spustené – prijmite najväčšiu výzvu v súťaži DAF Driver Challenge 2019! Prihláste sa teraz alebo nominujte niekoho iného.

22. máj

Ďalšie kolo súťaže DAF Driver Challenge – vedomosti všetkých kandidátov v oblasti prepravy a vozidiel budú podrobené skúške.

Jún

Úzky výber najlepších vodičov dostane pozvanie zúčastniť sa série náročných praktických a znalostných testov v celoštátnom finále.

September

Šampióni medzi vodičmi zo všetkých zúčastnených krajín sa proti sebe postavia v medzinárodnom finále súťaže DAF Driver Challenge.

DAF demo driver Rob
 
DriverChallenge

DAF Driver Challenge – Registrovať